Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het is onze intrinsieke overtuiging dat wij een positieve bijdrage moeten leveren aan het welzijn van Mens en Milieu. Onze activiteiten voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder daardoor de mogelijkheden van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Onderstaand onze resultaten tot nu toe

 • We bieden werkplaatsen aan voor mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Erkend leerbedrijf Sectorinstituut Transport en Logistiek.
 • Erkend leerbedrijf Ecabo.
 • Erkend stagebedrijf voor Hanze Hogeschool.
 • Jaarlijks snuffelstages voor middelbare scholieren uit Almelo en Hoogezand.
 • Productie van brandhaspelkasten uitbesteed aan de Sociale Werkvoorziening Winschoten.
 • Een convenant waarin alle personeelsleden van de Van Ginkel-groep beloven tijdens het besturen van een voertuig geen gebruik te maken van de smartphone.
 • Deelnemer en aanjager van Fairtrade in de gemeente Winsum.
 • Bij het aanbieden van de jaarcontracten door onze leveranciers verlangen wij een MVO presentatie.
 • Fairtrade koffie in de kantines.
 • Wij streven naar een verregaande samenwerking met onze relaties waarbij wij als partners kennis en ervaring willen delen.
 • Al ons afval wordt gescheiden afgevoerd en is geschikt voor hergebruik.
 • We zijn een innamepunt voor restanten kunststofleidingsystemen.
 • Alle verlichting in onze bedrijfsgebouwen is vervangen door LED verlichting.
 • Gasgestookte CV ketels in Hoogezand zijn vervangen door een pelletketel in combinatie met een warmtepomp.
 • Jaarlijks een extra actie om een betere positie op de CO2 prestatieladder te verkrijgen.
 • Sinds 1 juli 2018 worden alle bedrijfsauto’s bij einde inzettermijn vervangen door 100% elektrische auto’s. Inmiddels zijn 8 van de 11 leaseauto's 100% elektrisch.
 • Inkoop van elektriciteit en gas is groen.
 • De communicatie wordt steeds digitaler waardoor het verbruik van papier minder wordt.
 • Alle door ons gebruikte verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar.
 • Vanuit de vestiging Hoogezand doen wij mee aan het zo genaamde “Koploperproject”. Zie ook www.koploperproject-groningen.nl
 • Bij de vestiging in Haaksbergen zijn begin 2020 zonnepanelen geplaatst. Deze hebben een gezamenlijke capaciteit van 35.700 kWh/jaar.
 • De Firma Middelwijk uit Hoogezand is het bedrijf dat onze vestiging te Hoogezand schoonmaakt. Zij gebruiken hiervoor uitsluitend 100% natuurlijke schoonmaakmiddelen.
 • De Firma De Groene Klaver onderhoud het groen rond ons bedrijfspand in Hoogezand. Daarvoor gebruiken zij geen chemische bestrijdingsmiddelen en gereedschappen met verbrandingsmotoren meer.
Heeft u vragen?
neem contact op met de Van Ginkel-groep
Van Ginkel Groep
Zwedenweg 3
9601 ME Hoogezand
(0598) 39 08 77 info@vanginkel-groep.nl